Београд

Ех…. Какво ли значи това:

В чудене, неусетно се стъмни:

Белград е красив през нощта: