Търсим си хора

Основна цел на проекта е изграждането на отворена информационна инфраструктура за реализация на система за електронни разплащания и защитен електронен обмен на съобщения. Бизнес моделът на система е основан на отворен принцип на участието от широка група пазарни играчи банки, мобилни оператори, търговци и потребители.

Концепцията на платформата е базирана на употребата на мобилните телефони като удобни терминали за осъществяване на електронни транзакции с високо ниво на сигурност и централизирана платформа изградена с ползване модерни софтуерни технологии.

Проектът се реализира с финансовото участие на публичния инвестиционен фонд „Адванс екуити” АД управляван от „Карол финанс” ЕООД.

Ето свободните позиции, които си търсим:

МЕНИДЖЪР „ПРОДУКТОВО РАЗВИТИЕ” (3-4 позиции)

Изисквания:

Опит на подобна позиция в сферите Банки, Телекомуникации, Информационни Технологии, Неправителствени организации или
друга подходяща;
Умения в разработването на продукти;
Умения за работа в екип, желание за работа, упоритост.

Отговорности:

Развиване на продуктово направление;
Управление на продуктов цикъл – разработване на продуктови характеристики, описания и наръчници, др.
Създаване и реализиране на стратегии за позициониране, налагане и продажба на продукта;
Контакти с партньори на компанията. Участие в управлението на проектите свързани с развитието на продуктите.

Компанията предлага:

Много добри условия и работа в сфера с нови сегменти и иновативни технологии. Стимули обвързани с резултатите от развитието на продуктите;
Работа в екип от професионалисти;
Възможност за допълнителна квалификация;
Професионално развитие в стартиращ проект със сериозни възможности за растеж.

ЮРИСТКОНСУЛТ

Изисквания:

Опит на подобна позиция в сферите Банки, Телекомуникации, Информационни Технологии или друга подходяща;
Познаване на българското законодателство в областта на Банковото и Търговското право;
Владеене на английски и/ или френски език;
Интереси в областта на защита на потребители и електронното право са предимство;
Умения за работа в екип; желание за работа; упоритост.

Отговорности:

Следене на Европейските директиви и Българското законодателство;
Създаване и проверка на договори, рамкови споразумения, др.;
Подготвяне на документи свързани с регулаторни режими;
Следене за изпълнението на договорите.

Компанията предлага:

Много добри условия за работа и различни проекти с нови предизвикателства;
Работа в екип от професионалисти;
Възможност за допълнителна квалификация;
Професионално развитие в проект с национален мащаб.

МЕНИДЖЪР ПРОЕКТИ „БИЗНЕС РАЗВИТИЕ” (3-4 позиции)

Изисквания:

Опит на подобна позиция в сферите Банки, Телекомуникации, Информационни Технологии, Неправителствени организации или
друга подходяща;
Опит и/ или умения в управление на проекти;
Комуникативност, умения за презентиране и водене на търговски преговори;
Умения за работа в екип, желание за работа, упоритост.

Отговорности:

Изготвяне и управление на проекти;
Идентифициране и прилагане на Бизнес възможности;
Осъществяване на контакти и поддържане на бизнес отношения с Банки, Мобилни оператори, Държавни и Неправителствени организации;

Компанията предлага:

Интересни бизнес предизвикателства и добри условия за работа. Стимули обвързани с преките и дългосрочни резултати;
Работа в екип от професионалисти;
Възможност за допълнителна квалификация;
Професионално развитие в стартиращ проект със сериозни възможности за растеж.

Освен тези позиции си търсим и PR специалист с мноого опит и Brand manager.

Ако ви е интересно и мислите, че вие сте човека, изпратете ми CV на bshopov@sepbulgaria.com или на рекруторската фирма: office@consulta-bg.net