• Нова книга

  Най-новата книга на издателство „Регрес“ излезе днес на пазара. Ето и корицата, която е дело на българка:

  От днес до края на годината тя се изпраща безплатно, ако изпратите празен плик с добри пожелания на следния адрес:

  София 1000, ул. Аксаков 1

  След този срок цената ще е 1146 лева (без ДДС)

 • Пишете на омбудсмана

  Аз като гражданин не искам да дам от моя джоб 1140 лева за Windows. Считам, че държавата в лицето на МДААР и на Никoлай Василев се опитва да ме излъже и по закона за Омбудсмана, аз имам прави на Жалба, Вие също.

  Чл. 19. (1) Омбудсманът:
  1. приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги;
  2. прави проверки по постъпилите жалби и сигнали;
  3. отговаря писмено на лицето, което го е сезирало, в едномесечен срок; ако случаят изисква по-обстойна проверка, този срок е три месеца;

  Можете да подадете жалба по електронен път от тук. или:

  – Лично, в неговата приемна в гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 155;
  – По пощата на адрес София 1000, ул. “Г. С. Раковски” № 155;
  – По телефона на номер 02/8106 955 или 02/9809 510;
  – По факса на номер 02/8106 963;
  – По електронната поща на адрес: priemna@ombudsman.bg

  Ако не ви харесва да ви лъжат, действайте по някакъв начин. Пишете в блога си, пишете до пресата, оплаквайте се, жалвайте се, съдете. А, ако искате да ви лъжат … вие си знаете.

 • 934 лева за шкаф, 1146 лева за софтуер

  Такава е цената за държавния ни апарат. На тези цени бяха спечелени търговете за доставка на шкафове и Windows за държавната администрация. Ако се чудите кои ще плаща за тези пределно високи цени, да знаете, че това сте вие, да и ти които сега четеш това. Това е абсурдно. Срам ме е, че ме управляват такива хора.

  Нека да видим, дали ще приемат цените. Айде на бас, че да.