OneWebDay

OneWebDay е денят на Интернет, който се празнува всяка година на 22 септември, както по света така и у нас.

Целта на този ден е да се обърнат внимание на проблемите на мрежата, да се акцентира върху това какво тя значи и за бизнеса и за хората и да се намерят решения на голяма част от затрудненията.

Както всички знаем има доста проблеми в момента свързани с Интернет, нека да ги определим и да намерим начин да работим за оправянето им.

Какви проблеми има пред Интернет в България?

Аз се сещам за няколко:
– Много малка част от домакинствата в България, разполагат с достъп до световната мрежа, още по-малка с качествен такъв;
– Законодателят се мъчи да слага много регулации над потребителите на Интернет и да ‘слуша’ какво прави всеки един от нас.
– Все още има хора, които работят в Интернет, но бъркат основни понятия.

Сигурен съм, че има още много и ще се радвам да ми напишете какви проблеми има с Интернет според вас.

Подгответе се и за ОneWebDay в България, организиран в София и Велико Търновo (за момента)

Повече информация има на официалния сайт, намиращ се тук:

OneWebDay