• OneWebDay

  OneWebDay е денят на Интернет, който се празнува всяка година на 22 септември, както по света така и у нас.

  Целта на този ден е да се обърнат внимание на проблемите на мрежата, да се акцентира върху това какво тя значи и за бизнеса и за хората и да се намерят решения на голяма част от затрудненията.

  Както всички знаем има доста проблеми в момента свързани с Интернет, нека да ги определим и да намерим начин да работим за оправянето им.

  Какви проблеми има пред Интернет в България?

  Аз се сещам за няколко:
  – Много малка част от домакинствата в България, разполагат с достъп до световната мрежа, още по-малка с качествен такъв;
  – Законодателят се мъчи да слага много регулации над потребителите на Интернет и да ‘слуша’ какво прави всеки един от нас.
  – Все още има хора, които работят в Интернет, но бъркат основни понятия.

  Сигурен съм, че има още много и ще се радвам да ми напишете какви проблеми има с Интернет според вас.

  Подгответе се и за ОneWebDay в България, организиран в София и Велико Търновo (за момента)

  Повече информация има на официалния сайт, намиращ се тук:

  OneWebDay