• Прост бот за Twitter

  Aко искате да започнете да програмирате за twitter под PHP, ето ви и добро начало. Да създадем един прост бот, който при получаване на директно съобщение със съдържание ‘късмет’ да връща на подателя късметче.

  Tова колкото и да е просто, като логика, може да ви запознае с начина на работа на API на Twitter, за което и аз ще се погрижа по-нататък, но е добре, ако започнете сами :)

  Лесно и полезно!

  Дефинираме класа и задаваме променливите:

  Class bTwitter{
  var $username = ""; //тук се слага потребителското име на twiter акаунта, който ще слушаме
  var $password = ""; //тук се слага паролата

  Стъпка 2: Да напишем функция, която да взема директното съобщение от входящата ви кутия в Twitter:


  function getmessages()
  {
  $username = $this->username;
  $password = $this->password;
  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 2);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, false);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_USERPWD, "$username:$password");
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTP_VERSION, CURL_HTTP_VERSION_1_1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "http://twitter.com/direct_messages.json");
  return $result = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  }

  Стъпка 3: Да напишем функция, която да изтрива съобщението, след като сме изпратили късметчето:


  function deletemessage($id)
  {
  $username = $this->username;
  $password = $this->password;
  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 2);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, false);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_USERPWD, "$username:$password");
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTP_VERSION, CURL_HTTP_VERSION_1_1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "http://twitter.com/direct_messages/destroy/".$id.".json");
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
  return $result = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  }

  Стъпка 4: Да направим функция, която да връща случаен късмет:

  function getKasmet()
  {
  $k[] = "Държавна лотария, тото, на твоя страна е числото! ";
  $k[] = "Стягай багажа за воаяжа! ";
  $k[] = "Кариера ще ти е приоритет –я министър, депутат – напред! ";
  $k[] = "Тук няма искаш и не щеш – в службата ще порастеш! ";
  $k[] = "Не се шегувам, ти печелиш – късмета скоро ще намериш. ";
  $k[] = "На съседа бричката си подари,че нова кола ще караш ти!";
  $k[] = "От Бил Гейтс ще се отървеш, с компютър с Линукс ще се обзаведеш";
  $k[] = "Паричките ти в портмонето ще са като звездичките в небето. ";
  $k[] = "Яки запивки, чаровни забивки и много усмивки! Успехи в бранша и чупки в ханша, здраве в изобилие и радост до безсилие ";
  $k[] = "По-добре е да не започваш, отколкото да спреш на половината път.";
  $k[] = "За плахия и колебаещия се, всичко е невъзможно, защото му изглежда така.";
  $k[] = "Не е познал сладкото този, който не е изпитал горчивото. Силата е търпение и време.";
  $k[] = "Можете да постигнете всичко, което пожелаете, но не може да имате всичко на този свят...";
  return $k[rand(0, 12)];
  }

  Стъпка 5: Да направим функция, която да изпраща съобщението до подателя:


  function sendmessage($to)
  {
  $kasmet = $this->getKasmet();
  $postData = array("user"=>"$to", "text"=>$kasmet);
  print_r($postData);
  $username = $this->username;
  $password = $this->password;
  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 2);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, false);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_USERPWD, "$username:$password");
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTP_VERSION, CURL_HTTP_VERSION_1_1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Expect:'));
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $postData);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "http://twitter.com/direct_messages/new.xml");
  return $result = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  }
  }

  Да изпробваме какво сме направили:

  $bt= new bTwitter; // инициираме класа
  $result = $bt->getmessages(); //вземаме съобщенията от входящата кутия
  $r=json_decode($result,true); //декодираме формата им от json към масив
  $size = count($r);
  for ($i = 0; $i<$size; $i++) //започваме да ги обхождаме { // ако съдържат ключовата дума 'късмет' if (ereg('късмет',$r[$i]['text'])) { $bt->sendmessage($r[$i]['sender_screen_name']); // изпращаме съобщението
  $bt->deletemessage($r[$i]['id']); //изтриваме директното съобщение
  }
  }

  Оптимизации върху кода може да има много, което много добре разбирам :)