ЕП се захвана и с блоговете

Това само го публикувам, нядявам се да имам време да го коментирам скоро

ЕП защитава медийния плурализъм и иска дискусия върху статута на блоговете

В приетата днес резолюция за медийната концентрация и плурализъм в ЕС се изразява загриженост относно все по-голямото концентриране на собственост в областта на медиите, което заплашва плурализма и тяхната функция като „пазител на демокрацията“. Затова депутатите препоръчват създаването на редакционни устави, които да предотвратят намесата на собствениците или правителството в отразяваната информация. Те подкрепят също така провеждането на отворени дискусии върху статута на блоговете.

Резолюцията, която беше приета с 307 гласа „за“ и 262 „против“, е внесена от името на ПЕС, АЛДЕ и зелени/ЕСА и представлява преработена версия на доклада на Marianne Mikko (ПЕС, Естония).

В нея депутатите подчертават, че пазарните механизми сами по себе си не са достатъчни за гарантирането на плурализма на медиите и че са необходими мерки за гарантиране на независимостта на журналистите и издателите. Те изразяват загриженост относно все по-голямото концентриране на собственост в областта на медиите, което „представлява заплаха за плурализма и културното многообразие“.

Заплашена е ролята на медиите като „пазители на демокрацията“

Депутатите подчертават, че функцията на медиите като пазител на демокрацията е сериозно застрашена вследствие на засилващия се стремеж на частните медии преди всичко към финансова изгода.

Като възможна мярка срещу този процес резолюцията препоръчва създаването на редакционни устави и тяхното еднакво прилагане в държавите-членки и на всички пазари, където работят медийни предприятия от ЕС. Това би предотвратило намесата на собствениците, акционерите или правителството в съдържанието на отразяваната информация.

Друга предложена мярка е създаването на харта за свобода на медиите, която да гарантира свободата на изразяване на мнения и плурализма.

Монополизация на рекламния пазар

Резолюцията подчертава, че концентрацията на собственост в медиите засилва монополизацията на рекламния пазар, въвежда бариери за навлизането на нови участници на него и води до еднообразие на медийното съдържание.

Поради тази причина депутатите считат, че конкурентното право трябва да се свърже с медийното право, за да се гарантират достъпа, конкуренцията и качеството. Това ще помогне да се избегнат конфликтите на интереси между „концентрацията на собственост в областта на медиите и политическата власт, които са пагубни за свободната конкуренция, равните условия и плурализма“.

Въпросът за блоговете

Друга важна тема в резолюцията са блоговете, като първоначалният текст на доклада по този най-противоречив въпрос беше съществено променен за гласуването в пленарна зала.

Според текста на резолюцията блоговете представляват важен нов принос към свободата на изразяване и са все по-често използвани от професионалисти в областта на медиите, както и от частни лица. Депутатите подкрепят осъществяването на отворени дискусии върху всички въпроси, свързани със статута на интернет блоговете.

Приетият в крайна сметка текст сериозно се различава от одобрения в Комисията по култура и образование, който искаше изясняване на статута на блоговете, за да могат те да бъдат поставени на равна правна основа с всяка друга форма на публично изразяване на мнение.

По време на дебата по темата в понеделник вечер Marianne Mikko отговори на притесненията на много блогъри по следния начин: „Моето навлизане в киберпространството предизвика бърза реакция на множество блогъри. Искам да стане ясно, че никой не иска да регулира интернет.“

Защита на авторските права в интернет медиите

Резолюцията призовава за по-голяма прозрачност по отношение на личните данни на потребителите и друга информация за тях, която се съхранява от търсещите машини в Интернет, от доставчиците на услуги, свързани с електронната поща и от уебсайтовете на социалните мрежи.

Депутатите подкрепят защитата на авторските права в интернет медиите, при което трети страни да са задължени да посочват източника при заимстване на декларации.

Оставете ми коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.