ЕП се захвана и с блоговете

Това само го публикувам, нядявам се да имам време да го коментирам скоро

ЕП защитава медийния плурализъм и иска дискусия върху статута на блоговете

В приетата днес резолюция за медийната концентрация и плурализъм в ЕС се изразява загриженост относно все по-голямото концентриране на собственост в областта на медиите, което заплашва плурализма и тяхната функция като „пазител на демокрацията“. Затова депутатите препоръчват създаването на редакционни устави, които да предотвратят намесата на собствениците или правителството в отразяваната информация. Те подкрепят също така провеждането на отворени дискусии върху статута на блоговете.

Резолюцията, която беше приета с 307 гласа „за“ и 262 „против“, е внесена от името на ПЕС, АЛДЕ и зелени/ЕСА и представлява преработена версия на доклада на Marianne Mikko (ПЕС, Естония).

В нея депутатите подчертават, че пазарните механизми сами по себе си не са достатъчни за гарантирането на плурализма на медиите и че са необходими мерки за гарантиране на независимостта на журналистите и издателите. Те изразяват загриженост относно все по-голямото концентриране на собственост в областта на медиите, което „представлява заплаха за плурализма и културното многообразие“.

Заплашена е ролята на медиите като „пазители на демокрацията“

Депутатите подчертават, че функцията на медиите като пазител на демокрацията е сериозно застрашена вследствие на засилващия се стремеж на частните медии преди всичко към финансова изгода.

Като възможна мярка срещу този процес резолюцията препоръчва създаването на редакционни устави и тяхното еднакво прилагане в държавите-членки и на всички пазари, където работят медийни предприятия от ЕС. Това би предотвратило намесата на собствениците, акционерите или правителството в съдържанието на отразяваната информация.

Друга предложена мярка е създаването на харта за свобода на медиите, която да гарантира свободата на изразяване на мнения и плурализма.

Монополизация на рекламния пазар

Резолюцията подчертава, че концентрацията на собственост в медиите засилва монополизацията на рекламния пазар, въвежда бариери за навлизането на нови участници на него и води до еднообразие на медийното съдържание.

Поради тази причина депутатите считат, че конкурентното право трябва да се свърже с медийното право, за да се гарантират достъпа, конкуренцията и качеството. Това ще помогне да се избегнат конфликтите на интереси между „концентрацията на собственост в областта на медиите и политическата власт, които са пагубни за свободната конкуренция, равните условия и плурализма“.

Въпросът за блоговете

Друга важна тема в резолюцията са блоговете, като първоначалният текст на доклада по този най-противоречив въпрос беше съществено променен за гласуването в пленарна зала.

Според текста на резолюцията блоговете представляват важен нов принос към свободата на изразяване и са все по-често използвани от професионалисти в областта на медиите, както и от частни лица. Депутатите подкрепят осъществяването на отворени дискусии върху всички въпроси, свързани със статута на интернет блоговете.

Приетият в крайна сметка текст сериозно се различава от одобрения в Комисията по култура и образование, който искаше изясняване на статута на блоговете, за да могат те да бъдат поставени на равна правна основа с всяка друга форма на публично изразяване на мнение.

По време на дебата по темата в понеделник вечер Marianne Mikko отговори на притесненията на много блогъри по следния начин: „Моето навлизане в киберпространството предизвика бърза реакция на множество блогъри. Искам да стане ясно, че никой не иска да регулира интернет.“

Защита на авторските права в интернет медиите

Резолюцията призовава за по-голяма прозрачност по отношение на личните данни на потребителите и друга информация за тях, която се съхранява от търсещите машини в Интернет, от доставчиците на услуги, свързани с електронната поща и от уебсайтовете на социалните мрежи.

Депутатите подкрепят защитата на авторските права в интернет медиите, при което трети страни да са задължени да посочват източника при заимстване на декларации.

Влезте в общността на блога ми.
8269 човека го направиха от 2004 година досега! Запишете се и получавайте нови материали от време на време.
Аз мразя спама. Няма да получавате такъв от мен.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.