Борбата срещу Директивата 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета влезе в годишния доклад на националния омбудсман на България.

Народното събрание обсъди годишния доклад на омбудсмана на Република България за 2007 г. Гласуването на документа ще е днес. Депутати от всички парламентарни групи направиха изказвания по направените от омбудсмана изводи и препоръки, като потвърдиха, че той акцентира върху проблеми, на които трябва да продължи да се търси решение.

Фактът, че този доклад се обсъжда втори ден, ясно показва, че документът поставя поредица от особено остри, наболели и актуални въпроси на всекидневието на обществото, подчерта председателят на Народното събрание Георги Пирински. Ние сме длъжни като парламент именно така да възприемем доклада и да реагираме с функциите си на законодателна власт и на парламентарен контрол по обсъжданите въпроси, допълни председателят на българския парламент. Той пожела на омбудсмана и на неговия екип да бъдат все така остро актуални и да привличат вниманието на обществото и на институциите към проблемите, които гражданите поставят.

Омбудсманът Гиньо Ганев определи дискусията по доклада като жива и благодатна и изрази очакването, че взискателността към институцията на омбудсмана ще стане още по голяма. Ще продължа да изпълнявам своята задача и да защитавам интереса на гражданите, заяви Гиньо Ганев. Той подчерта, че Европейският съюз не е съюз на държави или на нации, не е съюз на общини, а съюз на гражданите и на върха на ценностната му система стоят правата на човека и на всеки индивид.

Отбелязана беше и много важната роля на Националния омбудсман по отношение на проблема с Наредба № 40 на МВР и ДАИТС, която позволява задържане на информация от електронните комуникации на гражданите по всяко време, независимо дали има данни за престъпление или не.

Тази наредба транспонира в нашето законодателство Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/EО

След сезирането на Омбудсмана от страна на Гражданска инициатива „Електронна граница” и други организации , г-н Гиньо Ганев не само, че подкрепи гражданския протест срещу Наредба № 40, но и активно се включи в този дебат. Проведен беше и широк граждански форум на тема „Права и сигурност – новите рискове”. Освен това се предвиждат серия от законодателни промени с цел предотвратяването на нарушаването на човешките права и свободата в Интернет.

Оставете ми коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.