Малка победа в Закона за електронни съобщения

Цитирам направо дневник. Чакам да видя окончателните текстове, обаче, защото има доста проблеми отново.

Притеснява ме главата компютърни престъпления, добавена след тежки ( престъпленията по Глава 9а), както и други малко неща, но е малка стъпка напред.

Какво ме тревожи по 9А
––
След като бяха отхвърлени доста от текстовете от ЗЕС, за които можете да прочетете по-долу, се оказа, че депутатите са приели и едно чисто бизнес лобистко искане на серия сдружения, което е да се включи в основанията за използване на трафичната информация и срещу КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ по глава 92 на Наказателния кодекс.

Въпреки твърденията на бизнес лобистите, които използват незнанието на депутатите за своя сметка, директивата НЯМА за цел компютърните престъпления а само ТЕЖКИТЕ нарушавщи националната сигурност.

Така се оказва, че трафичните данни ще важат за ТЕЖКИ и ЗА КОМПЮТЪРНИ престъпления, докато за тежките се изисква заповед на прокурор, то това не важи за компютърните по глава 9а.

По наши данни, предложението за глава 9А е внесено от Минчо Спасов „по логиката да се синхронизират правилата в НПК за СРС и ЗЕС“

Какво правихме ние?

Освен появите в доста медии и протестите в София и Варна, в последните седмици имахме страшно много разговори с депутати (някой от които направиха големи компромиси със собствените си правила), като ги молихме да говорят и с техни колеги и се събра според мене добра платформа за цифрова свобода, може би водена от личното нежелание на всеки да бъде следен безконтролно, но преди да говорим с тях, малко знаеха какво щяха да гласуват, така, че можем да кажем, че от „електронна граница“ имаме малка победа, но много много работа.

Така или иначе ще се прави наредба, а вътре ЩЕ ИМА МНОГО НАРУШЕНИЯ на правата, като знаем кой ще я пише.

Благодарим и на Дневник за медийната атака :)

Eто и предложенията за които настоявахме в пленарна зала:

Член 251, алинея 1, началото да стане:
За нуждите на националната сигурност, както и за разследване ипреследване на тежки престъпления, предприятията, предоставящиобществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съхраняват за срок от 6 месеца данни …

Член 251, ал 3 да стане:
Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да унищожат данните по ал. 1 след изтичане на срока на съхранението им.

Член 251 ал 4 да стане:
Министърът на вътрешните работи, председателят на ДАНС и председателят на ДАИТС определят с наредба реда на съхраняването и предаването на даннитепо ал.1, за целите за разследване и преследване на тежки престъпления във връзка с разпоредбите на НПК, ЗСРС, ЗЗЛД

+ настояване за арбитър на основанието

Член 251, да се добави алинея 7:
(7) Всеки за когото са задържани данни има право на безплатен достъп до информация за всички съхранявани данни и кой и на какво основание е имал достъп до тях

Създава се нов чл. 332 А:

Чл. 332.А (1) Длъжностно лице от държавен орган или предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги което наруши задълженията си или злоупотреби с данните по чл. 251, се наказва с глоба от 5000 до 15000 лв или лишаване от свобода в срок до 2 до 5 години.

Ето и дневник.

Достъпът на МВР до данни за интернет трафика ще става само за разкриване на тежки или компютърни престъпления, решиха днес окончателно депутатите. Те одобриха поправка в Закона за електронните съобщения, с която решиха още достъпът до информацията от мрежата да става само според изискванията на Закона за специалните разузнавателни средства и Наказателно-процесуалния кодекс. Трафичните данни ще се съхраняват само 12 месеца, а срокът няма да може да се удължава, дори и да има подобно искане от спецслужбите.

С тези разпоредби на практика депутатите одобриха следенето в интернет да става само при специални случаи и след съдебно решение. Така беше блокиран поредния опит МВР да получи лесен достъп до информацията за телефонни разговори, електронна поща, интернет страници и други данни от мрежата.

Скандалът с новия опит на МВР да си осигури лесен достъп до информация започна преди две седмици, когато се оказа, че в окончателния доклад по измененията сред законите, по които ще се напише наредбата за съхраняването и достъпа до данните, е включен и Законът за МВР. Депутати, участвали в заседанието на комисията на 22 януари, на което е бил одобрен текста, заявиха, че са гласували бъдещата наредба да се съобрази само със закона за специалните разузнавателни средства, за защита на личните данни и Наказателно-процесуалния кодекс.

В Закона за МВР се предвижда следене да се извършва и при заплаха за обществения ред, което е твърде широко понятие и развързва ръцете на полицията. Освен това така ще се позволи искането за получаване на базите да се обосновава само с обтекаемато формулировка „оперативна необходимост“.

Тогава така и не се разбра кой е прередактирал текста. Депутати само коментираха, че това е поредния – трети опит на МВР, да следи безконтролно трафика.

Ще си позволя да издам името на това на което дневник се чуди:

Тогава така и не се разбра кой е прередактирал текста. Депутати само коментираха, че това е поредния – трети опит на МВР, да следи безконтролно трафика.

Лицето се казва Камен Костадинов и зам-председател на Комисията от квотата на ДПС. Той заяви това си намерение в разговор с мен в ефира на Дарик радио.

16 мнения за “Малка победа в Закона за електронни съобщения

 • Reply подслушване и следене 25.03.2010 at 11:24

  тук има много инструменти и ресурси против подслушване и следене в интернет

  http://special.zonebg.com/security/

 • Reply Любима Йорданова 22.02.2009 at 16:26

  Здравей, Бого,
  След появяването ви с Мартин Линков в „Сеизмограф“, мисля че на много хора, особено на политиците в България, вече стана ясно, че няма да е както досега, че трябва да се работи умно, а не през пръсти и най-вече, че трябва да се чува и гласът на специалистите.
  Радвам се, че ви видях двамата снощи.
  Поздрави.
  Любима

 • Reply Алекс Дичев 21.02.2009 at 0:53

  И това е нещо…

 • Reply Войната в интернет: авторски vs. граждански права « Димитър Николов 20.02.2009 at 13:18

  […] доста от текстовете от ЗЕС, за които можете да прочетете тук, се оказа, че депутатите са приели и едно чисто бизнес […]

 • Reply REBELLION FOUNDATION » News Новини Новини » за пореден път беше направен опит да се потъпче демокрацията в България: неизвестно как отново се беше 20.02.2009 at 12:12

  […] Подробности относно тази победа и коментар за останалите подводни камъни в закона можете да прочетете в блога на Богомил Шопов: http://www.bogomil.info/23 63/ […]

 • Reply Делян Делчев 19.02.2009 at 19:58

  Това е същия човек дето говореше че НС бил имал суверенното право да не се съобразява с решенията и препоръките на ВАС, без значение дали е добре за работата между разделените власти и демокрацията. Явно същия е дописал решението, по начин чрез, който той обезсмисля съществуването на комисията. За какво са тия депутати да гласуват, и тия членове на комисията да следят и да предлагат, когато господина може да си свърши работата сам? Каква е тая глупост, демокрация, плурализъм?

 • Reply Коментар в Svejo 19.02.2009 at 14:28

  Flora: Малка победа – но все пак – победа. Да стискаме палци законът да няма „вратички“, а ако има правилник за неговото приложение, да няма в него противоречащи на закона текстове, които ще позволяват да се заобикалят установените правила. Радвам се, че изкушените от новите технологии – компютърни можещи, фенове и маниаци – са подпомогнали процеса, довел до спечелването на битката. Вероятно ще следва и продължение – до спечелване на войната – да не се нарушават начините, по които се общува в интернет. Всеки се стреми да спазва правилата, установени там и – иска ми се да вярвам – няма да премине мярата (границата), защото това означава да спре да общува, макар и индиректно, със себеподобните си.
  Нека продължим да внимаваме и когато друга опасност надвисне над „социализирането“ ни, отново да вземем отношение и да доведем нещата до законодателна инициатива. И до поредната малка голяма победа!

 • Reply Депутатите: Няма да има следене в интернет за обикновените потребители « Димитър Николов 19.02.2009 at 15:36

  […] Вестник Дневник са отразили новината, а друг интересен коментар можете да прочетете в блога на Богомил Шопов. […]

 • Reply Коментар в Svejo 19.02.2009 at 12:31

  GREG: Не вярвам,че ще спазват правилата,както винаги…

 • Reply Коментар в Svejo 19.02.2009 at 12:23

  wattie: Днес е гласувано. Остава да се анализират добре текстовете от закона, за да не се окаже, че има скрити задни вратички…

 • Reply Коментар в Svejo 19.02.2009 at 12:16

  GREG: И тая ако е вярна?!…

 • Reply Flora 19.02.2009 at 13:28

  Свежо: Малка победа – но все пак – победа. Да стискаме палци законът да няма „вратички“, а ако има правилник за неговото приложение, да няма в него противоречащи на закона текстове, които ще позволяват да се заобикалят установените правила. Радвам се, че изкушените от новите технологии – компютърни можещи, фенове и маниаци – са подпомогнали процеса, довел до спечелването на битката. Вероятно ще следва и продължение – до спечелване на войната – да не се нарушават начините, по които се общува в интернет. Всеки се стреми да спазва правилата, установени там и – иска ми се да вярвам – няма да премине мярата (границата), защото това означава да спре да общува, макар и индиректно, със себеподобните си.
  Нека продължим да внимаваме и когато друга опасност надвисне над „социализирането“ ни, отново да вземем отношение и да доведем нещата до законодателна инициатива. И до поредната малка голяма победа!

 • Reply GREG 19.02.2009 at 11:31

  Свежо: Не вярвам,че ще спазват правилата,както винаги…

 • Reply GREG 19.02.2009 at 11:29

  Свежо: Тия хитлеристи „вратички“ винаги намират.Сещам се да попитам например какъв е този цирк процесът срещу дупнишките айдуци,разграбили,корумпирали и унищожили много хора,забъркани дори с висшите ешалони на властта-съдят ги за „обида“.Срам!А Батето Славков-колко ли грехове има и обиди е нанесъл,най-вече на журналисти
  „Не ме занима’ай с глупости,бе!…“

 • Reply wattie 19.02.2009 at 11:23

  Свежо: Днес е гласувано. Остава да се анализират добре текстовете от закона, за да не се окаже, че има скрити задни вратички…

 • Reply GREG 19.02.2009 at 11:16

  Свежо: И тая ако е вярна?!…

Оставете ми коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.