Защо ме хванаха “куките”

Какво се случва в света на нашето време когато се налага да се действа за да се спре информация от дадено естество, която се счита за евентуално опасна.

Първо: Намира се източника на информацията.
Дали знаете как се извършва издирване от страна на полицията и да си отговорите на въпроса защото лицето X е извикано на разпит за определена информация, а лицето У, което пише 3 пъти повече от него по дадената тема не е извикано:

1. Издирвателните работи се извършват от дознатели (по-точно лица, които имат за цел събиране на информация), които рапортуват на ГДБОП за това къде се намира определената за провокативна и опасна информация.

2. След събирането на данни се започва разследване, до каква степен информацията е провокативна или информативна, тоест аз пиша всеки ден за дадено нещо, но не призовавам за определени действия, а друг пише малко, но има предвид действия, които биха се считали за опасни от страна на властите.

3. Има ефект на очаквана реакция, ГДБОП провокира, по начин заложен в документите и на военното разузнаване определен тип общества в очакване на реакция и в очакване на мерки с цел да се намерят провокатори, които имат за цел нещо съвсем друго, отколкото авторите на публикациите. Пример:

Дадена група наречена „Мозък“ има за цел да провокира обеществен безпорядък използвайки протестите на млекопреработвателите. ГДБОП, знае кои стоят зад „Мозък“, но не знае кои са те или по-точно няма начин законно да ги доведе в „тъмната стаичка“. Използвайки обратната тактика на възстановяване на реакция, се провокира обществена реакция и се очаква „Мозък“ да започнат да действат и то под натиска на общественото мнение. На „Мозък “ не им пука за млекопреработвателите.

Има групи в България, които чакат такива спонтанни протести като Странджа (на които и аз съм ходил) за да провокират и за да градят структури, които после да бъдат използвани за други действия и целта на ГДБОП е именно да предотврати това.

Не искам да оправдавам действията на полицията. Те са грешни и не са честни, но Мишел е изкупителна жертва, на една неприятна тактика на разузнаването, която обаче върши работа. По този начин в САЩ например, доста добре се внедряват в структури на провокативни организации и помагат за разбиването им отвътре. … и не забравяйте, че във всяка структура на протест има лица които докладват във полицията.